בדיקות רעש סביבתיות

בדיקות רעש סביבתיות, קרינה, בטיחות והדרכות

בדיקות רעש במפעלים
הבדיקות בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, גהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש התשמ"ד 1984. המדידות כוללות מדידת מפלסי שווה ערך (LEQ) בעמדות העבודה.

בדיקות רעש - מתן חוות דעת לבתי משפט
לקביעת חשיפה לרעש מזיק.

בדיקות רעש לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה
תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן.

בדיקות קרינה אלקרומגנטית
קרינה בתחום התדרים הנמוכים מאוד (ELF) שמקורה במתקני החשמל
קרינה בתרום תדרי הרדיו (RF)
*בהתאם לדרישות משרד להגנת הסביבה.

בדיקות תאורה
בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה 1970.

בדיקות לחות, טמפרטורה ועומס חום
בהתאם לפקודת הבטיחות בעבודה 1970.

בדיקות מנדפים
בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א 2001.

שזטק - יועץ בטיחות, ייעוץ בטיחות, בטיחות וגהות

בניית אתריםבדיקות רעש, קרינה ובטיחות

חסידה 16/10 זיכרון יעקב

טל:  6921320 - 04
נייד: 4694617 - 054

דוא"ל:  sztech@bezeqint.net 

בניית אתרים


לקוחות נבחרים

תעשיית המזון - זנלכל, פרי גליל, אסם, טבעול, עלית, פרי ניר, מילוטל, צ'אם, מילוז.

בתי אריזה - צמח אבוקדו, תנופורט.

עיבוד שבבי - ח.ר. גבעון, אגמו, הבונים, אדלר, אלובין, אורטל אימקו, המיכל, יציקות IMC.

תעשיות רכב ותעופה - פישמן הנדסה, סיאקלון, אימקו.

דפוס - דפוס חרט, לובופרינט.

הייטק - ADT, סימטרון, תדיראן.

קוסמטיקה - טרופיקל גדיל, רקח.

תעשיית העץ - מרקם, פורמקס, וידר.

פלסטיקה - כתר, ספיר, סטארפלסט, אטגר פלסט, נטפים.

ואחרים - טבע נאות, תפרון, גיבור סברינה, אוכל ביתי ניר עציון ועוד.

בניית אתרים